HOT DEAL PROMOTION
ฮานอย ซาปา (พัก ซาปา 2 คืน)
ทัวร์เวียดนาม
กรกฎาคม 02 - 05 ก.ค. 58, 16 - 19 ก.ค. 58, 30 ก.ค. - 02 ส.ค. 58,
สิงหาคม 12 - 15 ส.ค. 58, 13 - 16 ส.ค. 58,
ได้หวัน.....สุดตะลึง
ทัวร์ไต้หวัน
กรกฎาคม 23 - 26 ก.ค. 58,
สิงหาคม 13 - 16 ส.ค. 58,
กันยายน 15 - 18 ก.ย. 58, 17 - 20 ก.ย. 58,
ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนาม
กรกฎาคม 02 - 05 ก.ค. 58, 16 - 19 ก.ค. 58, 30 ก.ค. - 02 ส.ค. 58,
สิงหาคม 12 - 15 ส.ค. 58, 27 - 30 ส.ค. 58,
กันยายน 10 - 13 ก.ย. 58, 24 - 27 ก.ย. 58,